Müügitingimused

 

  1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Duris.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Duris OÜ (edaspidi Duris.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Duris.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. Duris.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse Duris.ee veebilehel.

 1. Hinnainfo

2.1. Kõik Duris.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Ostudel, mille kogusumma jääb alla 50 euro, lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile Eestisse.
2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (24 tundi pärast tellimuse vormistamist).
2.4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Duris.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
2.5. Duris.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse Duris.ee veebilehel.

 1. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
3.3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, makseviis ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Seejärel suunatakse teid panka arvet tasuma. Pangaülekande makseviisiga tasumisel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda teile sobivas pangas/ või kaardimaksena.
Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
3.4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
3.5. Duris.ee veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9:00−17:00.
3.6. Eraldi tehtud tellimusi omavahel ühendada pole võimalik, isegi juhul, kui tellimused on tehtud sama kalendripäeva jooksul. Palun lisage kõik soovitud tooted ühte ostukorvi ja tehke üks tellimus. Kui olete kõik soovitud tooted ostukorvi lisanud, kinnitage tellimus. Ühe tellimuse eest kuulub tasumisele ainult ühekordne kohaletoimetamise tasu.

 1. Müügilepingu jõustumine

4.1. Kauba müügilepinguga kohustub Duris.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Duris.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Duris.ee’ le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Duris.ee pangakontole.

 1. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Duris.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
5.2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Duris.ee pangakontole.
5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4. Duris.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Duris.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
5.5. Duris.ee kirjalikul nõudmisel on klient kohustatud katma Duris.ee’ le kogu kauba kohaletoimetamise ja tagastamisega seotud kahju. Kui Tarbija ei ole Duris.ee’ d tellimuse vastuvõtust loobumisest eelnevalt teavitanud, siis tõlgendab Duris.ee seda kuritarvitusena ja Duris.ee’ l on õigus nõuda Tarbijalt transpordikulude katmist.
5.6. Juhul, kui märkate, et kohaletoimetatav/ kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud (märg, kortsus või muul moel väliselt kahjustatud), kohustute saadetist kullerilt mitte vastu võtma. Juhul, kui märkate, et DPD või Itella pakiautomaadi vahendusel kohaletoimetatud saadetise pakend on kahjustatud, palun teavitage Duris.ee’ d sellest viivitamatult telefoni või e- posti teel (e-posti teel teavitamisel lisage e-kirja manusesse võimalusel kahjustust kujutav foto).

 1. Tagastamisõigus

6.1. Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Duris.ee veebipoest tellimise eripära.
6.2. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Tarbijal taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada. Muu hulgas ei kuulu tagastamisele avatud pakendiga kosmeetikatooted ja parfüümid.
6.3. Kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal esitada Kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile orders@duris.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kui soovite kaks või enam tellimust tagastada Duris.ee’ le ühe pakiga, peab vastavasisuline vabas vormis avaldus sisalduma orders@duris.ee’ le edastatavas Kauba ostust taganemise avalduses.
6.4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.5. Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Duris.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
6.6. Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:

 • tagastatav kaup peab olema korralikus tootja originaalpakendis;
 • toode peab olema rikkumata;
 • kaup peab olema kasutamata ja säilitanud oma kaubandusliku välimuse – vigastamata etiketid, rebimata kaitsekiled jm;
 • tagastatav kaup peab moodustama samasuguse komplekti nagu ostja selle sai;
 • tagastatavad tooted panna täiendavalt kaitsepakendisse (transportimiseks), nt karpi või ümbrikusse.

6.7. Saadetises peavad olema: tooted (etikettidega ja originaalpakendis) ja varasemalt e-posti aadressile orders@duris.ee edastatud Kauba ostust taganemise avaldus.
6.8. Müüjal on õigus keelduda ostja tagastatavat kaupa vastu võtmast, kui kaubatagastustingimusi on eiratud.
6.9.Duris.ee’ le kauba tagastamisel on tagastamistasu 4 eurot. Kauba tagastamise tasu arvestatakse maha Tarbijale tagastatavast rahasummast.
6.10. Duris.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, v.a tagastamistasu 4 eurot.

 1. Vääramatu jõud

7.1. Duris.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Duris.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

 1. Isikuandmete kaitse ja töötlemine

8.1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
8.2. Duris.ee kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
8.3. Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, mobiiltelefoni number ja e-posti aadress. Kui tarne viisiks on valitud DPD kuller või tellimus üle 150 euro (ei sisalda käibemaksu) tuleb ära märkida ka tänav, linn ja postiindeks.
8.4. Duris.ee kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada Duris.ee veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
8.5. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.6. Duris.ee’ l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
8.7. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
8.8. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku Duris.ee veebilehel.
8.9. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Duris.ee ligipääs.
8.10. Duris.ee ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
8.11. Privaatsuspoliitika/andmete turvalisus – viide, et kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSLi, MasterCard SecureCode, Verified by Visa; kliendi poolt ettevõttele esitatud personaalsete andmete kasutamine/mitte kasutamine; info selle kohta, et kaupmees sisestatud kaardi andmeid ei näe, kaarditehingu tegemiseks suunatakse klient Nets Estonia turvalisse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardiomaniku kaardiandmete sisestus kaardiomaniku poolt Nets Estonia serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Nets Estonias;

 1. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Puudusega kauba asendamise lepivad Duris.ee ja Tarbija omavahel kokku.
9.2. Duris.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
9.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile orders@duris.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.4. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe päev jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
9.5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Ostukorvi uuendamine...
 • Ostukorvis ei ole tooteid.